Dairəvi Toxuculuq Maşının Fərqli Tpye

pankart 7

A-da iynələr tərəfindən hazırlanmış tikişlərin birləşdirilərək tikişsiz bir parça borusu yaradılırdairəvi toxuculuq maşını, onun silindrinə iynələr taxılmışdır.

Bu tipdəikiqat trikotaj maşını, siferblat və silindrdəki iynələr növbə ilə və əks şəkildə yerləşdirilir.

Fərqli olaraqdairəvi toxuculuq maşınları, adətən yalnız bir növ mandalı iynədən istifadə edən bir-birinə bağlayan maşınlar iki növdən istifadə edir.

Tək trikotajdan iki qat qalın olan cüt trikotaj parça olaraq bilinən parça, bu ikili iynə düzümü sayəsində istehsal edilə bilər.

Biri silindrdə, digəri isə bir-birinə düz bucaq altında yerləşdirilən iki dəst iynəyə malikdir.

Siferblat üfüqi və silindr şaquli olduğundan, iki iynə dəsti düzgün bucaq altında ola bilər ki, bu da siferblatdakı iynənin üfüqi, silindrdəki iynənin isə şaquli istiqamətdə hərəkət etməsinə səbəb olur.

Qabıqdakı bütün ilgəklər eyni olsa da, bu iki fərqli hərəkət qabırğa naxışını yaradır ki, onlar bir-birinin ardınca qaba ilgəklərə gedərkən üz və arxa döngələri müqayisə etməklə müəyyən edilə bilər.

Əksinə aikiqat trikotaj maşını, atək trikotaj maşınıyalnız bir silindr var, burada tək iynələr və sinkerlər dəsti yerləşdirilir.

Bu silindrin diametri adətən 30 düymdür, baxmayaraq ki, bu, maşının dizaynından və ehtiyaclarından asılı olaraq dəyişə bilər.

İstehsal etdiyi parça atək trikotaj maşını"tək trikotaj parça" kimi istinad edilir;ikiqat trikotaj parçanın təxminən yarısı qədər düz qalınlığa malikdir.

Bu parça ön və arxa arasında nəzərəçarpacaq fərqə malikdir.

Tək tərəfli maşına aid olan üç telli arğac astarları, xammal iplik sayını dəyişdirərək və ya müxtəlif iynə xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə müxtəlif çəkilərlə toxuna bilər.Sonra fırçalanmış, flanel ola bilər.

a aid olan üçtelli arğac astarlıtək trikotaj maşını, xammal iplik sayını dəyişdirərək və ya iynələrin müxtəlif spesifikasiyalarından istifadə etməklə müxtəlif çəkilərlə toxuna bilər.Sonra fırçalanmış, flanel ola bilər.

avtomatik zolaqlı parça

Tək Forma Avtomatik Striper Maşın

İplik bu dairəvi toxuculuq maşınına əvvəlcədən proqramlaşdırıla bilən avtomatik iplik qidalandırıcısı ilə verilir, yəni istənilən parça yaratmaq üçün ipləri müəyyən bir şəkildə qidalandırmaq üçün qurula bilər.

Avtomatlaşdırılmış qidalanma sistemi sayəsində bu maşının sürəti digər dairəvi toxuculuq maşınlarından xeyli yüksəkdir.

 

 

jakarlı parça

Jakarlı Tək Forma Maşınları

Əsas toxuculuq maşınlarına bənzəyən bu maşınlar kompüterləşdirilmiş iynə seçim sistemi vasitəsilə iynələrin hərəkətini təmin edən aktuatora malikdir.

 


Göndərmə vaxtı: 03 fevral 2023-cü il